+302281075161 - +306944295624

Δομημένη Καλωδίωση

Η δομημένη καλωδίωση είναι το «κυκλοφορικό σύστημα» κάθε κτιρίου – «έξυπνου» ή μη. Σε αυτό το σύστημα κυκλοφορούν ασθενή και ισχυρά ρεύματα που απαιτούν τον ανάλογο χειρισμό ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητα και ασφάλεια.

Ασθενή ρεύματα είναι όσα έχουν τάση έως 12V και είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούν οι συναγερμοί, τα τηλέφωνα και η μεταφορά δεδομένων. Και με τις απαιτήσεις της τεχνολογίας για γρήγορες ταχύτητες να είναι μεγαλύτερες από ό,τι λίγα χρόνια πριν, η καλωδίωση παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.

Ισχυρά ρεύματα είναι εκείνα που παρέχει η ΔΕΗ και έχουν τάση 220-230V. Οι πρίζες, οι θερμοσίφωνες, οι κουζίνες και άλλες «βαριές» συσκευές λειτουργούν με αυτά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό λοιπόν να λαμβάνεται η απαραίτητη φροντίδα (είτε κατά την κατασκευή, είτε κατά την ανακαίνιση ενός κτιρίου) ώστε η παροχή ρεύματος να είναι η κατάλληλη ώστε να αποφευχθούν ζημιές ή προβλήματα στις συσκευές σας.

Η δομημένη καλωδίωση εμπλέκεται και κατά τη μελέτη και εγκατάσταση συναγερμού ώστε οι αισθητήρες να βρίσκονται στα κατάλληλα σημεία προς αποφυγή σημείων που μένουν αφύλακτα. Το ίδιο ισχύει και για την υλοποίηση ενός συστήματος μεταφοράς εικόνας, δεδομένων και φωνής μέσω ενός δικτύου.

Έτσι, οι εφαρμογές στις οποίες εμπλέκεται η δομημένη καλωδίωση περιλαμβάνουν: την πυρασφάλεια και πυρανίχνευση, το σύστημα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης, το σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και εξαερισμού, τη μεταφορά δεδομένων (δίκτυο Η/Υ), τη μεταφορά φωνής (τηλέφωνο και τηλεφωνικό κέντρο), τη μεταφορά εικόνας (όπως σε μια ψηφιακή τηλεόραση).

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και οι ειδικοί μας θα σας εξυπηρετήσουν.

Ηλεκτρογεννήτρια

Σταθεροποιητής Τάσης

Αντικεραυνική Προστασία

Προγραμματίστε μια τεχνική επίσκεψη.

Διαθέτουμε συνεργάτες με άριστη τεχνογνωσία και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

Επικοινωνήστε μαζί μας
Back to top