2281075161 - 6944295624

Υπηρεσίες

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι οι πρώτες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο, πολύ πριν στραφεί στη χρήση ορυκτών καυσίμων. [...]

Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στο χώρο της μελέτης, κατασκευής και εγκατάστασης ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εφαρμογών. Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και [...]

Δομημένη καλωδίωση

Μια σειρά καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων εφαρμόζονται για την υλοποίηση ενός συστήματος μεταφοράς εικόνας δεδομένων και φωνής σε ένα δίκτυο. Μια εγκατάσταση [...]

Πυρόσβεση

Μέτρα πυροπροστασίας προβλέπονται από τη νομοθεσία κάθε χώρας κατά την μελέτη και κατασκευή ενός κτιρίου και αποβλέπουν αφενός στην πρόληψη του [...]

Αέρια καύσιμα

Τα αέρια καύσιμα είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα [...]

Προγραμματίστε μια τεχνική επίσκεψη.

Διαθέτουμε συνεργάτες με άριστη τεχνογνωσία και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

Επικοινωνήστε μαζί μας
Back to top