+302281075161 - +306944295624

Μελέτη Κτιριακού Ελέγχου

Με πάνω από το 30% της ενέργειας που χρησιμοποιείται στα κτίρια να οφείλεται σε ανεπαρκή συστήματα διαχείρισης και με τις διαδικασίες να είναι κατά κύριο λόγο χειροκίνητες, η σπατάλη δεν περιορίζεται μόνο στις εργατοώρες αλλά και σε σημαντικά χρηματικά ποσά που θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί πιο αποδοτικά.

Κι επειδή η σωστή «θεραπεία» απαιτεί σωστή «διάγνωση», στη VTEC προσφέρουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να βελτιστοποιήσετε την επένδυσή σας αλλά να μειώσετε τους κινδύνους της στο ελάχιστο. Η μελέτη κτιριακού ελέγχου επιτρέπει την πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας, αφού η επιθεώρηση κάθε στοιχείου και υλικού (καλωδιώσεις, ενεργοποιητές, αισθητήρες κ.λπ.) μας επιτρέπει να προλάβουμε ή να διορθώσουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους ή ζημιές.

Επαγγελματισμός για εμάς σημαίνει προσοχή στη λεπτομέρεια. Και κάθε μελέτη κτιριακού ελέγχου της VTEC φροντίζουμε να λαμβάνει υπόψιν κάθε «κρυφή» ή «επικίνδυνη» παράμετρο ώστε όλα να είναι στη θέση τους και να λειτουργούν όπως ακριβώς πρέπει!

Προγραμματίστε μια τεχνική επίσκεψη.

Διαθέτουμε συνεργάτες με άριστη τεχνογνωσία και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

Επικοινωνήστε μαζί μας
Back to top