+302281075161 - +306944295624

Γειώσεις Προστασίας

Η γείωση είναι η σύνδεση ενός ηλεκτρικού κυκλώματος συνήθως με το έδαφος ώστε να γίνει εφικτή η εκφόρτιση ηλεκτρικών ρευμάτων στη γη, προσφέροντας έτσι ασφάλεια από ηλεκτροπληξία και βραχυκυκλώματα.

Για να θεωρηθεί ωστόσο ένα σύστημα γείωσης ασφαλές, θα πρέπει όχι μόνο ο εξοπλισμός να είναι ακέραιος, αλλά και να διασφαλίζει ότι σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε σφάλματος, θα υπάρχει η απαραίτητη προστασία των ατόμων που εργάζονται ή κινούνται στον περιβάλλοντα χώρο.

Γι’ αυτό στη VTEC αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες και ελέγχους ασφαλείας ώστε η γείωση ή οι γειώσεις που χρησιμοποιείτε να λειτουργούν πάντα άψογα!

Ηλεκτρογεννήτρια

Σταθεροποιητής Τάσης

Αντικεραυνική Προστασία

Προγραμματίστε μια τεχνική επίσκεψη.

Διαθέτουμε συνεργάτες με άριστη τεχνογνωσία και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

Επικοινωνήστε μαζί μας
Back to top