+302281075161 - +306944295624

Ανεμογεννήτριες

Η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του ανέμου είναι γνωστή και ως αιολική ενέργεια. Περιλαμβάνεται στις «καθαρές» πηγές, που σημαίνει πως δεν εκπέμπει ρύπους και παράγεται πιο αποδοτικά μέσα από ανεμογεννήτριες. Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3 πτερυγίων, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 με 400kW. Όταν εντοπιστεί μια ανεμώδης περιοχή –και εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις και μελέτες– για την αξιοποίηση του αιολικού της δυναμικού τοποθετούνται μερικές δεκάδες ανεμογεννήτριες, οι οποίες απαρτίζουν το λεγόμενο «αιολικό πάρκο».

Από τεχνικής πλευράς, σας παραθέτουμε κάποιες λεπτομέρειες για την εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας:

Η εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας διαρκεί 1-3 μέρες.

Ανυψώνεται ο πύργος και τοποθετείται τμηματικά πάνω στα θεμέλια.

Ανυψώνεται η άτρακτος στην κορυφή του πύργου.

Στη βάση του πύργου συναρμολογείται ο ρότορας ή δρομέας (οριζοντίου άξονα, πάνω στον οποίο είναι προσαρτημένα τα πτερύγια), ο οποίος αποτελεί το κινητό μέρος της ανεμογεννήτριας.

Ο ρότορας ανυψώνεται και συνδέεται στην άτρακτο.

Τέλος, γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στις νησιωτικές και παράλιες περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα μας. Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των ηλεκτρικών αναγκών της χώρας.

Στις ενέργειες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχει συμβάλλει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί επενδύσεις στις ήπιες μορφές ενέργειας.

Στη VTEC αναλαμβάνουμε τη μελέτη και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, εκεί όπου η δύναμη του Αιόλου είναι καταλυτική!

Προγραμματίστε μια τεχνική επίσκεψη.

Διαθέτουμε συνεργάτες με άριστη τεχνογνωσία και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

Επικοινωνήστε μαζί μας
Back to top