2281075161 - 6944295624

Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στο χώρο της μελέτης, κατασκευής και εγκατάστασης ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εφαρμογών. Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και την απαραίτητη τεχνογνωσία, ακολουθώντας τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, είμαστε έτοιμοι να σας προσφέρουμε λύσεις υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, σε ένα πολύ μεγάλο εύρος ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών.

Με γνώμωνα την αξιοπιστία, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα, προσφέρουμε υψηλής ποιότητας λύσεις και άριστης ποιότητας αποτέλεσμα.

Η Ηλεκτρογεννήτρια Η/Ζ (βενζίνης, πετρελαίου, υγραερίου) είναι μια μηχανή που βασίζεται πάνω στους νόμους της ηλεκτροφυσικής. Συγκεκριμένα η γεννήτρια μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική. Στην αγορά υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μονοφασικών και τριφασικών H/Z ισχύος από 6KVA έως 2500KVA.

Το UPS είναι μια συσκευή που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Καλύπτουν τις ανάγκες από μία οικία έως μεγάλους επαγγελματικούς χώρους όπως εταιρείες, τηλεφωνικά κέντρα νοσοκομεία, αεροδρόμιο κ.α.

Τα UPS προστατεύουν τις συνδεδεμένες σε αυτά συσκευές από τα εξής προβλήματα:

Διακοπή Ρεύματος: Πλήρης απώλεια τάσης που μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε εξοπλισμό ιδίως όταν συνοδεύεται από χαμηλές ή υψηλές τάσεις.

Στιγμιαία χαμηλή τάση: Προκαλεί τρεμόπαιγμα στα φώτα και, ορισμένες φορές, επανεκκίνηση σε υπολογιστικά συστήματα.

Στιγμιαία υψηλή τάση: Προκαλεί φθορά και ζημιές στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Υπόταση: Χαμηλή τάση ηλεκτρικού ρεύματος (κάτω από 210 V). Υπερθερμαίνει τους ηλεκτροκινητήρες.

Υπέρταση: Υψηλή τάση ηλεκτρικού ρεύματος (άνω των 260 V). Μπορεί να καταστρέψει τους λαμπτήρες και προκαλεί ζημιές σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Ο Σταθεροποιητής τάσης διατηρεί την τάση του ρεύματος σταθερή και προστατεύουν από διακυμάνσεις τα συνδεδεμένα φορτία. Πολύ σημαντική συσκευή ειδικά για τους επαγγελματικούς χώρους και για τις περιοχές με ασταθή ηλεκτρικό δίκτυο.

Γείωση είναι η σύνδεση ενός ακροδέκτη ηλεκτρικού κυκλώματος με το έδαφος ή άλλο αντικείμενο μηδενικού δυναμισμού. Είναι πολύ σημαντική γιατί μας προσφέρει ασφάλεια από ηλεκτροπληξία και βραχυκυκλώματα.

Στα κτήρια έχουμε την θεμελιακή γείωση δηλαδή η εγκατάσταση που γίνετε στα θεμέλια ενός κτηρίου. Με την ύπαρξη της γείωσης να μας προστατεύει θεωρείται απαραίτητος ο έλεγχος σε ήδη υπάρχουσα γείωση καθώς και η σωστή μελέτη και εγκατάσταση σε καινούργιους χώρους.

Εμείς αναλαμβάνουμε να έρθουμε στο χώρο σας να ελέγξουμε την υπάρχουσα γείωση σας και την βελτίωση της σε περίπτωση που χρειάζεται.

Το αλεξικέραυνο είναι ένας ηλεκτρικός μεταλλικός αγωγός που τοποθετείται στα υψηλότερα σημεία των κτιρίων προκειμένου να μας προστατέψει από τους κεραυνούς. Ο χώρος που προστατεύει το αλεξικέραυνο έχει σχήμα κώνου. Ο κώνος αυτός έχει ύψος, όσο είναι από το έδαφος μέχρι την κορυφή του αλεξικέραυνου και ακτίνα βάσεως, όσο και το ύψος. Υπάρχουν δύο τύποι, το αλεξικέραυνο ιονισμού και το αλεξικέραυνο κλωβού.

Ο Αυτοματισμός σε κτηριακές εγκαταστάσεις ελέγχει και διαχειρίζεται διάφορα συστήματα του κτηρίου. Το σύστημα Αυτοματισμού εξασφαλίζει την μέγιστη λειτουργική απόδοση των εγκαταστάσεων καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας αυτών.

Η εταιρεία μας, πιστοποιημένο μέλος της εταιρείας ΚΝΧ, σας εξασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα προϊόντων σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας για την εγκατάσταση αυτόματου ελέγχου κτηριακών εγκαταστάσεων.

Το σύστημα ΚΝΧ προσαρμόζει τον αυτοματισμό του κτιρίου στις ανάγκες οι οποίες θα αλλάζουν συνεχώς. Αυτό θα αυξήσει την διαχρονική αξία του ακινήτου και μακροπρόθεσμα μειώνονται τα έξοδα για αναβάθμιση. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του ΚΝΧ είναι ότι το δίκτυο του αυτοματισμού του κτιρίου μπορεί να επεκταθεί και να ξαναχτιστεί οποιαδήποτε στιγμή. Για μικρά ή μεγάλα έργα, ανακαινίσεις ή καινούρια κτίρια, το KNX έχει πάντα τα καλύτερα προσαρμοσμένα προϊόντα και διασφαλίζει την πιο αποδοτική λύση.

Προγραμματίστε μια τεχνική επίσκεψη.

Διαθέτουμε συνεργάτες με άριστη τεχνογνωσία και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

Επικοινωνήστε μαζί μας
Back to top